Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Jordbruksverket utreder konsekvenser av besprutningsstopp


Jordbruksverket snabbutreder konsekvenserna av förbud mot vissa besprutningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Den användning som kan komma att förbjudas är:
• tillväxtreglering i stråsäd, förutom i råg
• behandling av frukt och matpotatis efter skörd mot skadliga organismer
• behandling med jorddesinfektionsmedel mot skadliga organismer i lantbruksgrödor
• behandling för nedvissning eller ogräsbekämpning senare än en månad före skörd i stråsäd för livsmedel och foder

Användningen av växtskyddsmedel och de risker det för med sig ska minska i alla EU-länder, det är ett krav när länderna nu tar fram nya handlingsplaner. Sveriges möjligheter att göra egna bedömningar av växtskyddsmedel minskar. Det beror på att ett beslut om godkännande som fattats av något land inom en zon med likartat klimat- och odlingsförhållanden ska kunna gälla i alla länderna i den zonen.

Ökar användningen och förändras riskerna om de föreslagna förbuden inte genomförs? Det är den typen av frågor utredningen ska försöka besvara, liksom vilka konsekvenser det medför för konsumenter, producenter, och handel.

Den som vill är välkommen att lämna synpunkter till Jordbruksverket, vaxtskydd@jordbruksverket.se

Uppdraget ska redovisas för regeringen den 28 september

2012-08-28