Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännens nulägesrapport om ekospannmålsmarknaden


Göran Karlsson, Lantmännen.

Den ekologiska marknaden präglas för tillfället av osäkerhet, enligt Lantmännen. Tendenser finns att premien i kronor för ekospannmålen är under press, som en följd av allt högre pris på konventionell spannmål. Utfallet av skörden, inte minst kvaliteten samt lantbrukares och kunders agerande kommer få stor betydelse för den fortsatta prisutvecklingen. - Osäkerhet är dock inget ovanligt vid den här tidpunkten, säger Göran Karlsson, Lntmännen


Marknadsläget
Spannmålspriserna för konventionell spannmål och främst de stora grödorna, majs, vete och soja har generellt gått upp kraftigt under juni och juli månad. Orsaken har varit i första hand den svåra torkan i USA som framförallt skadat majsen, men även sojan och skapat oro i hela marknaden.
Men, även torrt väder i Ryssland, Ukraina och Kazakstan har påverkat marknaden och det finns ett latent hot om exportrestriktioner från Ryssland. Under senare tid har det också kommit rapporter om torrt väder i Australien.

Den ekonomiska krisen i delar av Europa har fortsatt, men detta har haft mindre betydelse för att stoppa prisuppgången.

 

I södra Europa är skörden mer eller mindre avslutad. Spanien har fått en dålig skörd, medan Frankrike och södra Tyskland fått något bättre skörd än förväntat. Även UK rapporterar om bra avkastning och från Baltikum kommer samma typ av rapporter. I Sverige har skörden inte kommit så långt. Det första intrycket är också här överraskande bra avkastning, men man ska vara försiktig med förhastade slutsatser när det bara är i början av skördeperioden.


Vädret kommande veckor kommer att få avgörande betydelse, framförallt för kvalitetsutfallet på årets skörd och därmed prisnivån. Bland annat kommer resultatet från DON analyser tagna på spannmål strax innan skörd får stor betydelse, även om kvalitet kan handla om annat än DON.

Den prisuppgång som är just nu för konventionella grödor har fram till idag varit svår att se för den ekologiska spannmålen, vilket inneburit att premien för ekologisk spannmål sjunkit något. Prisnivån i kronor för ekospannmålen ligger dock på ungefär samma nivå som innan de stora uppgångarna under juni/juli på den konventionella spannmålen. Undantagit är KRAV rapsen som stigit kraftigt och Lantmännen betalar nu 7 180 SEK/ton för skördeleverans.

- Vi ska komma ihåg att den ekologiska marknaden inte kan luta sig mot någon börs och de marknadspriser som förekommer många gånger bygger på ett fåtal fysiska affärer, eller i vissa fall enbart uppfattningar om prisnivån, säger Göran Karlsson som är den som ansvarar för den ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen.

Orsaken till nuvarande marknadssituation för ekospannmål kan vara följande;

• Högre pris för konventionell spannmål har gjort att med oförändrad premie har KRAV spannmålen blivit för dyr i marknaden enligt kunderna. Det finns oro hos kunderna för att konsumenterna kommer att reagera negativt och köplusten avtar.
• Det som skördats av ekospannmål i Tyskland och Baltikum har gett bra avkastning och rapporter om lite högre skördar än normalt eller förväntat, gör kunderna mer prutbenägna.
• Känslan av mer ekospannmål i Östersjöområdet, även om den inte är bekräftad skapar skördepress då många ekoodlare inte kan lagra spannmålen och den kommer ut direkt i handeln under skördeperioden.

 

Prispressen jämfört med förra årets prisnivå är som mest tydlig för ekologisk råg och grynhavre. Orsaken är att det var brist på både råg och grynhavre förra året och de rapporter som nu kommer in om dessa grödor talar om relativt bra skörd. Kvaliteten speciellt i Finland och Sverige är fortfarande osäker, då grödan är oskördad och skulle det uppkomma problem i dessa länder kommer priserna att påverkas åt andra hållet.


Under de senaste åren har det importerats mycket ekologiskt vete från Kazakstan till kunder i norra Europa, till de marknader som varit under tillväxt. Den importen kommer att fortsätta. Skörden i Kazakstan är dock sämre än förra året och tillgänglig kvantitet för export av årets skörd minskar. Förra året hade man dock en mycket bra skörd och det finns större utgående lager än normalt. Detta gör att sannolikt kommer samma exportkvantitet finnas tillgänglig från Kazakstan till Europa.

Pris och analys
Nuvarande osäkra marknadsläge är inte ovanligt för den ekologiska spannmålen vid denna tidpunkt på året. Få affärer och lokal skördepress i vissa områden sätter press på priserna. Många gånger är det orsakat av brist på riktiga och tillförlitliga uppgifter i marknaden, speciellt när skörden knappt börjat och mycket bygger på spekulationer. Mycket kan dock hända med prisnivån framöver när bilden klarnar. Och lokala marknader kan uppkomma vilket inte är ovanligt för en mindre gröda som inte klarar längre transporter på båt.

- De marknadspriser som cirkulerar i Europa för tillfället ligger på nivån 340 – 400 €/ton. Högst nivå har vete med högt protein och lägst fodervete. Nivåerna för grynhavre och råg ligger lägre än för vete och tycks för tillfället vara under störst press tillsammans med fodervetet, säger Göran Karlsson.

Som läget är idag och den bedömning man kan göra nu pekar det mesta på att prisnivån inte kommer bli lägre än förra året per ton. Och den kan mycket väl bli högre, vilket skulle vara rimligt i denna marknad, men samtidigt kommer det signaler redan nu från kunder att det inte finns betalningsförmåga för att hålla premien för Eko spannmål oförändrad i jämförelse med förra skördeåret.

-  Samtidigt måste Eko marknaden också inse att ska tillväxten fortsätta så måste lantbrukarna få en rimlig premie i förhållande till konventionell spannmål annars minskar odlingen och möjligheten för tillväxt avtar, avslutar Göran Karlsson.

2012-08-16