Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Högre eller lägre ekospannmålspriser?


De marknadspriser som cirkulerar i Europa på ekologisk spannmål för tillfället ligger på nivån 340 – 400 €/ton. Högst nivå har vete med högt protein och lägst fodervete. Nivåerna för grynhavre och råg ligger lägre än för vete och tycks för tillfället vara under störst press tillsammans med fodervetet.

- Som läget är idag och den bedömning man kan göra nu pekar det mesta på att prisnivån inte kommer bli lägre än förra året per ton. Och den kan mycket väl bli högre, vilket skulle vara rimligt i denna marknad, säger Göran Karlsson som är ansvarig för den ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen.

Men det finns samtidigt signaler redan nu från kunder att det inte finns betalningsförmåga för att hålla premien för ekospannmålen oförändrad i jämförelse med förra skördeåret.

- Samtidigt måste ekomarknaden också inse att om tillväxten ska fortsätta så måste lantbrukarna få en rimlig premie i förhållande till konventionell spannmål annars minskar odlingen och möjlighetn för tillväxt avtar, säger Göran Karlsson

2012-08-26