Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Osäkert läge på spannmålsmarknaden

Den ekologiska spannmålsmarknaden präglas för tillfället av osäkerhet. Tendenser finns att premien i kronor för ekospannmålen är under press, som en följd av allt högre pris på konventionell spannmål. Utfallet av skörden, inte minst kvaliteten samt lantbrukares och kunders agerande kommer få stor betydelse för den fortsatta prisutvecklingen.

- Nuvarande osäkra marknadsläge är inte ovanligt för den ekologiska spannmålen vid denna tidpunkt på året. Få affärer och lokal skördepress i vissa områden sätter press på priserna. Många gånger är det orsakat av brist på riktiga och tillförlitliga uppgifter i marknaden, speciellt när skörden knappt börjat och mycket bygger på spekulationer, säger Göran Karlsson som är ansvarig för den ekologiska spannmålshandeln hos Lantmännen.

Spannmålspriserna för konventionell spannmål och främst de stora grödorna, majs, vete och soja har generellt gått upp kraftigt under juni och juli månad. Orsaken har varit i första hand den svåra torkan i USA som framförallt skadat majsen, men även sojan och skapat oro i hela marknaden. Även torrt väder i Ryssland, Ukraina och Kazakstan har påverkat marknaden och det finns ett latent hot om exportrestriktioner från Ryssland.
Under senare tid har det också kommit rapporter om torrt väder i Australien.

I södra Europa är skörden mer eller mindre avslutad. Spanien har fått en dålig skörd, medan Frankrike och södra Tyskland fått något bättre skörd än förväntat. Även UK rapporterar om bra avkastning och från Baltikum kommer samma typ av rapporter. I Sverige är skörden precis påbörjad.

- Det första intrycket är överraskande bra avkastning, men man ska vara försiktig med förhastade slutsatser när det bara är i början av skördeperioden. Premien för ekologisk spannmål har sjunkit något och ligger nu på samma nivå som i juni/juli. Undantaget rapsen som stigit kraftigt och som vi nu betalar 7 180 kr/ton för skördeleverans, säger Göran.

2012-08-25