Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Frankrike: Ekosektorn växer tvåsiffrigt


Samtidigt som en stor konsumentkampanj, för ekologiska livsmedel, Printemps Bio – Ekologisk Vår som pågått 1-15 juni, avslutats i Frankrike så har den ekologiska arealen passerat 1 miljon hektar under första hälften av 2012.

Den franska statistiken för 2011 visar på en konsumtionsökning med 11 procent, till ett värde av cirka 40 miljoner Skr och en ökning av jordbruksmarken som odlas ekologiskt med 15 procent.

2012-08-02