Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Goda utsikter för ekospannmålen skörd 2012


Intresset för skörd 2011 från både kunder och leverantörer börjar nu bli mindre. Fokus riktas mer och mer mot den nya grödan. Marknadspriset för den ekologiska spannmålen skörd 2011 har legat ganska oförändrat under den senaste perioden. Undantag är högre priser på KRAV råg och KRAV grynhavre där det varit brist på råvara.

För skörd 2011 betalar Lantmännen per den 15 juni 2012 för Höstvete KRAV 3 020 SEK/ton, Vårvete KRAV 3 200 SEK/ton, Råg KRAV 3 020 SEK/ton och för Grynhavre KRAV 3 500 SEK/ton. Priserna för skörd 2011 kommer att finnas till den 29 juni. Från den 2 juli kommer Lantmännen att släcka ned alla terminspriserna för skördeperioden(dock inte för KRAV raps) och enbart köpa in okontrakterad KRAV – vara på poolpris, för leveranser mellan den 1 juli och 30 november. Terminssäkring måste alltså ske senast 2 juli.

- Kunderna har allmänt, oavsett om det gäller konventionell råvara eller Ekospannmål börjat handla utifrån den korta sidan, vilket innebär att man många gånger har sålt till kund först, åtminstone har avtal på gång, innan man köper råvaran. Och när man köper delar man upp köpen mer i småposter. Detta är en följd av den rörliga marknaden med ett pris som varierar väldigt mycket på kort tid. Man vill inte riskera att hamna fel prismässigt, säger Göran Karlsson som är produktmarknadschef för den ekologiska spannmålen hos Lantmännen.

Terminspriserna för skörd 2012 ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och borde av den anledningen vara attraktiva. Per den 15 juni 2012 betalar Lantmännen för skördeleverans för Höstvete KRAV 2 680 SEK/ton, Vårvete KRAV 2 770 SEK/ton, Grynhavre KRAV 2 670 SEK/ton och för raps KRAV 6 850 SEK/ton.

- Vi får fortfarande mycket positiva signaler från ekomarknaden. Känslan är att intresset breddats. Vi har fortfarande ett underskott på ekospannmål, speciellt ekologiskt vete i Sverige. Lantmännen behöver därför importera vete och den kvantiteten kommer förmodligen att öka till kommande skördeår. Det gör att det finns en kraftig bromskloss för kraftigt lägre priser för ekospannmål i Sverige.

- Vår bedömning är att premien för den ekologiska spannmålen jämfört med den konventionella inte kommer att ändra sig speciellt mycket. Så ett sätt att bedöma priset för den ekologiska spannmålen är att följa den konventionella prisnivån. Generellt kan man räkna med en premie för Eko vete som ligger plus 110 - 150 €/ton över den konventionella.

Förutom goda utsikter för den som odlar oljeväxter och vete så ser det ut att bli god efterfrågan på råg och grynhavre, och därmed även bra priser. Här finns även goda möjligheter till export ut i Europa.

Marknadsläget för den ekologiska spannmålen i korthet enligt Lantmännen och Göran Karlsson;

• Vår bedömning är att det fortfarande är tillväxt i den ekologiska marknaden. Takten har stannat av, men den växer fortfarande.

• Av den totala produktionen på 170 000 – 225 000 hektar stannar ca 2/3 kvar på gården för egen animalieproduktion och av den 1/3 som går ut i handel hamnar ca 2/3 i foderindustrin. Man kan därför lugnt säga att motorn i EKO odlingen är animalieproduktionen.

• Från Lantmännen ser vi en tendens att allt mer ekologisk spannmål används på den egna gården och/eller säljs direkt till grannar med animalieproduktion.

• Signaler från kommuner och landsting kommer fortfarande in där man aviserar att gå över till ekologiska livsmedelsråvaror. Ledorden är bl.a. hållbarhet, mindre kemikalier, lokalt odlat/svenskt, djuromsorg och öppna landskap.

• Intresset för skörd 2011 har minskat men det finns fortfarande visst behov kvar fram till ny skörd. Annars är nu kundernas fokus mer inriktat på skörd 2012. Kunderna är dock avvaktande och tror på lägre priser.

• Höstsådden har till skörd 2012 minskat dramatiskt i västra Sverige och då minst 25 % av alla KRAV certifierade lantbrukare finns i den delen av Sverige får man räkna med att produktionen av höstvete minskar i Sverige till skörd 12.

• Inför skörd 2012 kommer inte produktionen av KRAV vete att räcka till i Sverige. Importen kommer därför att fortsätta och det finns tendens till att den blir större.

• Tillgången på åkerbönor/ärter har varit god skörd 2011 i förhållande till efterfrågan. Blir skörden normal till hösten finns det risk att det blir prispress på dessa grödor.

2012-06-20