Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Goda utsikter för ekospannmålen skörd 2012


Terminspriserna för skörd 2012 ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och borde av den anledningen vara attraktiva. Per den 15 juni 2012 betalar Lantmännen för skördeleverans för Höstvete KRAV 2 680 SEK/ton, Vårvete KRAV 2 770 SEK/ton, Grynhavre KRAV 2 670 SEK/ton och för raps KRAV 6 850 SEK/ton.

- Vi får fortfarande mycket positiva signaler från ekomarknaden. Känslan är att intresset breddats. Vi har fortfarande ett underskott på ekospannmål, speciellt ekologiskt vete i Sverige. Lantmännen behöver därför importera vete och den kvantiteten kommer förmodligen att öka till kommande skördeår. Det gör att det finns en kraftig bromskloss för kraftigt lägre priser för ekospannmål i Sverige, säger Göran Karlsson som är produktmarknadschef för ekologiska grödor hos Lantmännen.

- Vår bedömning är att premien för den ekologiska spannmålen jämfört med den konventionella inte kommer att ändra sig speciellt mycket. Så ett sätt att bedöma priset för den ekologiska spannmålen är att följa den konventionella prisnivån. Generellt kan man räkna med en premie för ekovete som ligger plus 110 - 150 €/ton över den konventionella.

Förutom goda utsikter för den som odlar oljeväxter och vete så ser det ut att bli god efterfrågan på råg och grynhavre, och därmed även bra priser. Här finns även goda möjligheter till export ut i Europa.

2012-06-29