Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

16 procent av odlingen ekologisk 2011


Den ekologiska arealen ökade med 9,5 procent i Sverige under 2011 enligt nyligen offentliggjord statistik från Jordbruksverket. Vid årsskiftet så var 16 procent eller drygt 480 000 hektar av jordbruksmarken ekologisk vilket även inberäknar mark under omställning. Om enbart helt omställd mark räknas så blir den ekologiska andelen knappt 13 procent.

Den ekologiska odlingen fördelas på cirka 370 000 hektar åker och 100 000 hektar beten som är omställda eller ligger under omställning.

Även om den ekologiska arealen ökar, så minskar ökningstakten. Mark under omställning var knappt 100 000 hektar under 2011, vilket är en minskning med 15 procent jämfört med 2010.

Jämtlands län har högst andel (>30%) och Skåne lägst (>5%). Väster- och Östergötland har stor andel ekologisk odling (>20%).

2012-06-26