Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Förslag till nytt arealmål: 20 procent


I det uppdrag som Jordbruksverket fått av Regeringen, som gäller att ta fram ett förslag till nya ekomål, så har Jordbruksverket kommit fram till att ett mål om att minst 20 procent av den svenska åkermarken ska vara ekologisk. Miljöersättningen föreslås bli differentierad på två nivåer så att den är högre i slättbygd än i övriga områden. Odlare i slättbygd kan dessutom komma att få en särskild ersättning för att ställa om till ekologisk produktion. Utredningen rekommenderar också att ta bort ersättning till ekologisk vall och ett stödsystem som kräver att hela gården ställs om.
Ekologiska Lantbrukarna har gått igenom Jordbruksverkets förslag och har en rad synpunkter:

– Jordbruksverket nämner ekoproduktionens fördelar för miljö, djur och landsbygd, men inget om marknaden, vare sig den inhemska eller Sveriges potential som exportland av ekologiska livsmedel. Den låga ambitionsnivån gör att vi riskerar att öka importen istället för att ta tillvara affärsmöjligheter för ekologisk mat. Ett högt ställt ekomål bör vara en näringspolitisk strategi för tillväxt i svenskt lantbruk och livsmedelsindustri, anser Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna.

2012-08-03