Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kvartalsrapport: Nya ekorekord hos Systembolaget


När Systembolaget presenterade sin kvartalsrapport för de första tre månaderna under 2012 så visar det sig att den ekologiska försäljningen fortsätter att öka. Ökningen är 6,10 procent, vilket är nytt försäljningsrekord för ekologiska produkter.

Samtidigt har ökningstakten mattats av, jämfört med kvartal 1 under 2011, då ökningen var hela 51 procent. Samtidigt kan det konstateras att ekologiskt presenterar en stark försäljningsutveckling jämfört med den totala försäljningen hos Systembolaget, som minskar med 3 procent.

Den ekologiska andelen av Systembolagets totala försäljning fortsätter också att öka, till 3,35 procent. Vin står för mer än tre fjärdedelar av försäljningen och det är framför allt här som ökningstakten ligger på en modest nivå, (+3,7%) medan utvecklingen för övriga produktgrupper fortsätter att öka tvåsiffrigt.

2012-06-19