Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Hir Malmöhus: ekologisk växtföljd lönsammast


Enligt en växtföljdsstudie genomförd av Hir Malmöhus så var den ekologiska växtföljden mer lönsam än konventionell mellan åren 2007-2011. En tillbakablick visar att ekoodlingen ger ett netto som är cirka 1600 kronor högre per hektar jämfört med den konventionella odlingen. Det motsvarar 240 000 kronor per år för en gård på 150 hektar, detta räknat på TB2. Hir Malmöhus konstaterar att det är framför allt bristen på ekologiskt foder som gör ekoodling högintressant ur ett lönsamhetsperspektiv för växtodlingsgårdar.

- Klarar vi ogräsen och kväveförsörjningen så står sig ekoodling riktigt bra även på högavkastande jordar med konventionella snittskördar på 8-9 ton vete, säger Henrik Nätterlund, växtodlingsrådgivare på Hir Malmöhus.

2012-08-07