Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

18 procent ekologiskt i offentlig sektor – Lund toppar ännu en gång Ekomatsligan


Nu har EkomatCentrums årliga undersökning bland landets offentliga aktörer, en undersökning som kartlägger hur stor andel av de inköpta livsmedlen som är ekologiska inom kommuner och landsting presenterats. Det visar sig att den ekologiska andelen tagit ett rejält kliv uppåt under 2011 och landar på 18 procent, att jämföra med resultatet för 2010 som låg på 14 procent.

 Ambitionerna och målen höjs av aktörerna själva inom offentlig sektor, 76 procent av de offentliga verksamheterna hart själva satt upp egna mål för andelen ekologiskt av sina inköp. Tre kommuner har passerat 40-procents gränsen och 33 kommuner, landsting och regioner har klassat in till årets Ekomatsliga, där kvalgränsen höjts från 20 till 25 procent.


Eva Fröman

- Nu rullar det på av bara farten. Fortsätter det i samma takt de närmsta två åren når vi 25 procentsmålet under år 2013, säger Eva Fröman på EkomatCentrum.

Hos EkomatCentrum, som fått bidrag av Jordbruksverket för att kunna genomföra undersökningen, konstaterar man att ”Inget verkar omöjligt för dessa ekologiska spjutspetsar, ökningstakten går fortare än någonsin tidigare”. Samtidigt saknas drivkraft och incitament för att jobba med de ekologiska värdena hos en fjärdedel av landets offentliga aktörer. Särskilt kommuner och landsting i de norra delarna och vissa inre delar av landet saknar uttalade ambitioner att jobba för att öka andelen ekologiskt i sina inköp.

De populäraste ekoprodukterna inom de offentliga köken är mjölk och mejeri samt MSC-märkt fisk. Kött, som länge legat långt ned i inköpslistan, har börjat klättra uppåt. Däremot tappar frukt och grönsaker mark liksom färdigmat.

Lund, Malmö och Södertälje toppar Ekomatsligan, alla med drygt 40 procent ekologiskt, Lund vinner för fjärde året i rad. Alla tre kommunerna har satt upp egna ekomål. Lund har ett mål om att 40 procent av inköpen ska vara ekologiska livsmedel, Malmö 100 procent och Södertälje 50 procent.

Frågan om närproducerade livsmedel är en fråga som ofta dryftas när det gäller offentliga aktörer. EkomatCentrums undersökning visar dock att Rättvisemärkt har en mer frekvent målsättning, 40 procent av kommunerna och landstingen har tagit någon form av mål eller beslut om att köpa rättvisemärkta produkter, medan endast 20 procent har satsat på närproducerade livsmedel.

2012-07-16