Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Fortfarande bättre lönsamhet i ekobesättningen


Trots att ekotillägget störtdykt, jämfört med de högsta nivåerna, som betalades under våren 2010, så är lönsamheten ändå högre i den generella ekologiska mjölkbesättningen, än i den generella konventionella mjölkbesättningen. Det visar den senaste statistiken från Svensk Mjölk.

- Fortfarande är den genomsnittliga avkastningen högre i den ekologiska produktionen. Detta beräknat på en genomsnittlig avkastning på den genomsnittliga foderkostnaden för en vanlig foderstat i Mälardalen och räknat på det genomsnittliga avräkningspriset för ekomjölken i landet, säger Agneta Hjelström som är expert på mjölkproduktionens lönsamhet hos Svensk Mjölk.

På sex månader har det genomsnittliga priset för ekomjölken sjunkit med 45 öre, motsvarande siffra för konventionell mjölk är 25 öre. De ekologiska producenterna ligger däremot på en oförändrad foderkostnad, medan de konventionella mjölkbönderna fått en ökning av foderkostnaden med 10 öre.

Lönsamhet inom svensk mjölkproduktion (avräkningspris-foderkostnad)
  Eko  Konv.
Dec 2011 2,28 1,78
Maj 2012 1,87 1,42

 
:

2012-06-12