Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Status Quo för ekoarealen


När IFOAM presenterade den senaste sammanställningen för utvecklingen av jordbruksarealen i världen så visar den på i stort sett ingen förändring alls gentemot föregående år. Sammanställningen för 2010 visar att det finns cirka 37 millioner ekologiskt certifierade hektar i världen vilket betyder 0,9 procent i andel.

- En tydlig trend är dock att den ekologiska arealen är på ganska stark frammarsch i Europa, där den ökar med 9 procent, eller 1 million hektar, säger Helga Willer från FiBL som varje år, sedan 13 år tillbaka, gör sammanställningen.

Sverige ligger på fjärde plats sett till andel (14,1%) och på åttonde plats när det gäller hektartillväxt.

2012-02-22