Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko tar marknadsandelar…i Polen


Den ekologiska livsmedelsförsäljningen i Polen vinner mark. Under 2011 ökade försäljningen med 25 procent. Försäljningen är värdemässigt fortfarande liten, den värderas till cirka 0,85 mdr Skr och andelen uppgår till cirka 0,3% av Polens totala livsmedelskonsumtion. Varje polack lägger i genomsnitt cirka 30 Skr på inköp av ekologiska livsmedel. Förväntningarna är dock att ekokonsumtionen ska stiga och prognosen för 2012 är en ökning med 20% och att värdet därmed passerar 1 miljard Skr under 2012.

Källa: BIO-markt.Info

2012-02-07