Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Tyska företag presenterar ekologiskt i Stockholm


Många länder ser den svenska marknaden som högintressant för lansering av ekologiska produkter. Under vecka 5 kommer åtta tyska livsmedelsleverantörer med fokus på ekologiska livsmedel och delikatesser till Sverige för att visa vad de har att erbjuda de svenska uppköparna. Tysk-Svenska handelskammaren ordnar den 31 januari ett seminarium i Stockholm där produkterna ska presenteras och dit svenska företag är välkomna att ta sig en titt och bekanta sig med leverantörerna. Den 1-2 februari kommer de tyska företagen även göra besök hos importörer, grossister och livsmedelshandlare för att presentera sitt utbud och diskutera möjliga samarbetsformer.

- I Sverige har man de sista åren sett ett ökat intresse av ekologiska och närproducerade livsmedel bland konsumenterna. Samtidigt som omställningen till ekologisk produktion och förädling går relativt långsamt, utvidgar livsmedelsaffärerna sina sortiment för att kunna tillfredsställa den växande efterfrågan.

De produktområden som kommer att finnas representerade är bland annat frukt och bär (färsk, fryst, för vidareförädling), pasta, nudlar, svamp (färsk och torkad), kött och chark, konserver, soppor och såser.

- Sveriges produktion av ekologiska livsmedel räcker just nu inte till för att tillfredsställa konsumenterna. Detta är naturligtvis en intressant affärsmöjlighet för utländska och särskilt tyska företag. Dessutom är Sverige en väldigt intressant marknad eftersom den kan vara språngbräda till de andra skandinaviska länderna, hela Norden och de baltiska länderna, säger Björn Zuber från Tysk-Svenska Handelskammaren.

2012-02-03