Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rättviks upphandling prövas i högsta instans


Rättviks kommun har ställt högre krav i sin livsmedelsupphandling än EU:s minimikrav. Bland annat att svensk djurskyddslag efterföljs när det gäller till exempel transporttid till slakt, bedövning före slakt, värprede till höns, betesvistelse för kor och att grisarnas svans inte får kuperas. Kommunen har använt krav formulerade av Miljöstyrningsrådet, regeringens expertorgan för miljöanpassad upphandling inom offentlig sektor. Inom kommunen finns också en politisk enighet bakom de krav som ställts.

Servera, storköksgrossist anser att kraven strider mot lagen om offentlig upphandling och utestänger producenter utanför Sverige och har dragit fallet inför domstol. Förvaltningsrätten i Falun har nu gett Rättviks förvaltning rätt.

- Det är en mycket betydelsefull dom och mycket positivt att kommunen fick rätt på samtliga punkter. Vi hoppas nu att kommunerna får råg i ryggen och vågar fortsätta ställa krav utifrån sina egna ambitioner om vad som är gott djurskydd och vilken mat de vill servera, säger Monica Sihlén, projektledare på Miljöstyrningsrådet till KRAV.
Servera har begärt och fått prövning i kammarrätten.

- Det här handlar inte om djuromsorg. Det är en helt felaktig tolkning. Bra djuromsorg är en självklarhet för oss. Det handlar om att vi vill väcka debatten om att man också måste kunna kontrollera att de krav som ställs i upphandlingen också uppfylls i slutändan. Vår erfarenhet är att hårda krav inte alltid uppfylls och det är ett problem som bidrar till osund konkurrens, säger Nils Berntsson, marknadsdirektör på Servera.

2011-08-31