Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Varning för stinksot


I Mälardalen och i Östergötland förekommer i år många utbrott av stinksot på konventionella och ekologiska gårdar, något enstaka fall finns även i Västergötland. De odlare som drabbas av kraftig stinksot kan få hela sin veteskörd helt kasserad och avvisad. Är infektionen lättare kan den styras till etanoltillverkning. Vi har under lång tid sett enstaka utbrott per år. De tre sista åren har vi haft ökande utbrott i framförallt Mälardalen. Utbrottet beror av att smittan finns i marken eller på utsädet och att det varit en kall höst och ett långvarigt snötäcke.

Du som inte har drabbats se till att skydda dig- de ekonomiska konsekvenserna av stinksot är stora! Analysera allt utsäde för båda typer av stinksot, se upp med var du rensar utsädet så att du inte får smittan via gemensamma rensverk, trösksamarbete och halmpressar. Se till att samarbeta bara med grannar som också har kontroll. Certifierat utsäde är alltid kontrollerat för stinksot. Om man utfodrar med stinksot smittad spannmål så kan stinksot sporerna överleva och följa med ut i gödseln och sprida stinksot till nya fält.

Du som är ekologisk odlare har inte möjlighet att skydda dig genom betning. Stava har en stinksotsresistens, som ger ett visst skydd, men med stark marksmitta hjälper det inte mot infektion. Odlas Stava på starkt smittad mark, bidrar det till att bryta resistensen. Den som har drabbats bör köra en vetefri växtföljd på drabbade fält under 6-10 år. För dvärgstinksoten så kan marksmittan vara i 30 år. Jordbruksverkets rådgivare arbetar just nu för att förtydliga råden runt hur man kan hantera smittan.

2011-08-26