Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Italienska ekojordbruket i siffror


Nyligen offentliggjord statistik från jord- och skogsbruksministeriet i Italien visar att i början av 2011 fanns det cirka 47 700 aktörer verksamma inom den ekologiska sektorn. 38 680 av dem var jorbrukare, 5 600 var förädlare och 3120 var både jordbrukare och förädlare, 44 var enbart importörer. Totalt hade antalet aktörer minskat med 1,7 procenyt jämfört med året innan. Flest ekoproducenter finns på Sicilen och i regionen Calabrien.

Jordbruksareal i karrens eller helt omställd till ekologisk produktion uppgår nu till 1 113740 hektar, en ökning med 0,6 procent. Förutom spannmålsodling så spelar även odling av oliver en viktig roll i det italienska ekojordbruket.

2011-08-11