Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Milko sänkte avräkningspriset på ekomjölk


Krisen hos Milko har fått konsekvenser för mjölkleverantörerna. Både de konventionella- och de ekologiska mjölkproducenterna kommer att få se sänkta avräkningspriser.

Milkos stämma har enhälligt sagt ja till en fusion med Arla, vilket är det första steget för en fullskalig fusion. Även Arlas representanter, konkurrensverket, och inte minst Milkos medlemmar ska säga sitt innan fusionen kan bli verklighet.

Efter Milkos stämma beslutade Milkos styrelse att avräkningspriset till leverantörerna skulle sänkas med 20 öre för de konventionella leverantörerna och en sänkning av KRAV-tillägget med 5 öre. Det betyder att den sammanlagda ersättningen för ekomjölken minskar med 25 öre. Sänkningen beskrivs som nödvändig för att stärka Milkos likviditet på kort sikt och är den andra inom loppet av fem veckor hos Milko.

– Jag är medveten om att detta är ett hårt slag mot våra medlemmar. För flera av dem kanske rent av livsavgörande. Men Milkos vikande försäljningssiffror ger oss inget annat val än att sänka ersättningen till bönderna. Det är vår plikt och vårt ansvar som styrelse att se till att värna om Milkos likviditet fortsätter Lars Reyier.

Sänkningen gäller retroaktivt från den 1 juli.

2011-08-08