Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Användning av konstgödsel dyrare än vinsterna


Svenska Miljöinstitutet, IVL, rapporterar att kostnaden för användningen av konstgödsel är dubbelt så höga som de extra intäkter som användningen ger. Kostnaderna summeras i sämre luftkvalitet, sämre jordmån, negativ påverkan på den biologiska mångfalden och ökade utsläpp av växthusgaser. Kostnaderna uppskattas till mellan 70 och 320 miljoner euro. Mer än dubbelt så mycket som extrainkomsterna för den ökade avkastningen som konstgödseln ger jordbruket. Detta framkommer i en rapport från forskare hos The European Nitrogen Assessment, ENA.

Totalt har 200 forskare och experter från 21 länder bidragit med material till rapporten, bland annat tre forskare från IVL.

Ett av de största problemen som pekas ut av forskarna är att 85 procent av den europeiska kväveförbrukningen går åt till att framställa djurfoder och att köttförbrukningen måste minska för att ge en bättre kvävebalans.

2011-07-14