Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Slätte Ekodag 17 juni: Fältdag för alla intresserade av ekologisk odling


Den 17 juni genomförs Slätte Ekodag på Slätte gård utanför Töreboda. Det är entreprenören och den ekologiska storbonden Emil Olsson som för första gången satsar på en fältdag för ekologiska odlare. Programmet bjuder på provstationer med instruktörer, föredrag och utställare från branschen. Bland annat kommer det finnas möjlighet till testkörning med Slättes radhacka och andra redskap och maskiner.

Alla lantbrukare, både eko- och konventionella, organisationer, branschföretag och andra intresserade är välkomna.

Länsstyrelsen/Jordbruksverket i Skara/Uddevalla kommer att föreläsa bland annat om om odling av trindsäd och växtnäring-gödsling-Greppa Näringen. Medverkan gör Jordbruksverkets experter inom ekologisk växtodling : Ann-Marie Dock Gustavsson (ogräs), Thorsten Rahbek Pedersen (vallfrö och ekosystemtjänster ), Katarina Holstmark (proteingrödor).

Ett 20-tal utställare och cirka 500 besökare förväntas delta under dagen.

För inbjudan och mer information klicka här>>

2011-06-16