Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Kvartalsrapport från Axfood: Eko ökar 9 procent


Rapporterna om den ekologiska försäljningen hos Axfoods butiker under första kvartalet 2011 visar på positiva tendenser. Den ekologiska försäljningen har ökat med 9 procent jämfört med samma period året innan. Den totala försäljningen av livsmedel hos Axfood ökar med cirka 1 procent.

- En förklaring till den positiva utvecklingen för ekologiskt kan vara att vi har brutit ner målen för försäljningen på kategorinivå i stället för att sätta ett mål för hela den ekologiska försäljningen. Det verkar ha givit resultat, säger Ingmar Kroon som är informationschef hos Axfood.

Under 2010 så ökade Axfoods ekoförsäljning med cirka 7 procent och uppgick till cirka 2 procent av den totala försäljningen. Axfood är fjärde största aktör på marknaden för ekologiska livsmedel och står för cirka 10 procent av den sammanlagda försäljningen i Sverige.

2011-06-29