Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Offentlig sektor nådde 13,8 procent ekologiskt


Nu är den slutgiltiga sammanställningen för de ekologiska livsmedelsinköpen till kommuner och landsting klar för 2010. Sammanställningen görs varje år av Ekomatcentrum. Det politiska målet var att andelen ekologiskt skulle uppgå till 25 procent vid 2010 års utgång. Det målet uppfylldes inte. Offentlig sektor har en ekologisk andel om cirka 13,8 procent och missar därmed målet rejält.

Samtidigt konstaterar Ekomatcentrum att det finns mycket att glädjas åt i hur kommuner och landsting på många håll arbetet med ekologiska livsmedel. Totalt har de ekologiska inköpen ökat med 35 procent från 2009 till 2010. Om utvecklingen fortsätter bör målet vara nått 2013.

30 kommuner och landsting har också passerat 25 procents gränsen. Även 2010, för tredje året i rad är det Lunds Kommun som ligger bäst till, med en andel på 35 procent ekologiska livsmedel. Därefter kommer Ockelbo, Rättvik och Södertälje som samtliga passerar 30 procent. Av alla landets kommuner och landsting har 69 procent satt upp mål eller tagit beslut och att handla ekologiskt. 11 kommuner har tagit beslut om att inte köpa ekologiskt.

- Det nationella inriktningsmålet har haft mycket stor betydelse för den positiva utvecklingen och därför är det ett smolk i bägaren att regeringen inte lyckats enas kring något nytt mål för framtiden. Medan vi väntar på besked från politikerna kan det nationella mål följas som är formulerat av nätverket Ekologiskt Forum, 25 % ekologiskt till 2013. Kanske inte så inspirerande för de som redan nått 25 % och mer där till, men bra för de som ännu inte kommit så långt, säger Eva Fröman som är ansvarig för underökningen hos Ekomatcentrum.

2011-06-27