Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Amerikanska marknaden ökade 8 procent


Den ekologiska livsmedelsförsäljningen fortsatte att växa i USA under 2010. Jämfört med året innan så ökade försäljningen med 8 procent till ett värda av cirka 180 miljarder svenska kronor. Den totala livsmedelsmarknaden ökade med 1 procent under samma period.

Under 2010 anställde 40 procent av de ekologiska verksamheterna ny personal. Under 2011 beräknar 96 procent att minst behålla eller öka sin omsättning. De ekologiska lantbruken har i genomsnitt dubbelt så hög inkomst som de konventionella jordbruken i USA. Det finns 1,6 miljoner hektar certifierad ekologiska jordbruksmark i USA. 78 procent av de ekologiska jordbrukarna räknar med att minst bibehålla eller utöka sin produktion inom de närmsta fem åren.

2011-06-20