Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark: Stor efterfrågan på ekokyckling


De danska konsumenterna har fått upp ögonen för ekologisk kyckling. Under senaste året har försäljningen hos Coop Danmark ökat med 30 procent på hel ekologisk kyckling och med 55 procent på styckade kycklingdelar.

Det finns tre stora aktörer på den danska marknaden när det gäller slakt och försäljning av ekologiskt kycklingkött: Rose Poultry och Sødams Øko Fjerkræslagteri, samt Gråsten Fjerkræ. Den sistnämnda föder upp ekologiska kycklingar i Ungern, som sedan slaktas i Österrike för den danska marknadens räkning.

- Vi producerar allt vad remmar och tyg håller för och ändå kan vi inte tillgodose efterfrågan, säger Gunder P. Jensen, vd Gråsten Fjerkræ. Företagets försäljning har ökat från 35 000 kycklingar 2009 till 300 000 under förra året och han förväntar sig att antalet dubbleras under 2011 och att ökningen fortsätter uppåt även kommande år.

Sødams Øko Fjerkræslagteri som uteslutande slaktar danska ekokycklingar har under de senaste åtta månaderna fördubblat omsättningen och räknar med att slakta cirka 150 000 ekokycklingar 2011.

Rouse Poultry räknar med att öka slakten från 250 000 kycklingar till 400 000 under 2011.

Liksom i Sverige är största skillnaden mellan ekologisk och konventionell kycklinguppfödning att kycklingarna är frigående och har tillgång till utevistelse.

Cirka 0,2 procent av den danska kycklingkonsumtionen utgörs av ekologisk kyckling 2010.

Källa: politiken.dk

2011-06-13