Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vindruvor mest besprutat


Enligt en EU-rapport är konventionellt odlade vindruvor den mest besprutade grödan som odlas inom EU. I nästa tre fjärdedelar av de testade partierna fanns det rester av bekämpningsmedel, vilket betyder att vindruvor är det livsmedel där man oftast kan göra fynd av bekämpningsmedel.

Av de gjorda fynden överskred 5 procent gränsvärdena för vad som är tillåtet. I 3 procent av proverna var halterna så pass höga att de kan ha en skadlig effekt på hälsan. Referensdosen för barn överskreds med ända upp till 900 procent. Upp till 20 olika bekämpningsmedel kan hittas i en enda provtagning.

Källa: KRAV

2011-06-03