Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiskt: Hot Stuff!


Intresset för ekologiskt är stort, det bevisar inte minst det massmediala intresset för ett litet, nischat, perifert marknadsseminarium, som i snö och is genomfördes i Skara den 1 februari. Ekowebs Marknadsseminarium refererades i TV och radio. Huvudbudskapet, att den ekolog​iska livsmedelsförsäljningen ökade med 11 procent 2010, letade sig in i de flesta av landets rikstäckande dags- och affärstidningar. Det speglar intresset för ekologiskt hos handlare och konsumenter. Media vet vad som intresserar tittare och läsare, de lever på det! Jämför med hur många andra lantbruksrelaterade frågor som lyfts av media utanför lantbrukssektorn. Att det dessutom handlar om en positiv nyhet är än mer ovanligt.

Cecilia Ryegård

Med decennier i perspektivet

Nyss hemkommen från fyra dagar på BioFach är det lätt att se att ekologisk produktion verkar gå en ljus framtid till mötes. Mässan andades framtidstro och många företag på världsmarknaden pratar nu inte längre om ett år i taget, utan man har lagt upp sin strategi fram till år 2020. Anmärkningsvärt är också hur många företrädare för den traditionellt konventionella branschen som dök upp på mässan. Ekologiskt är Hot Stuff! Det finns en anledning till det. De flesta stora konsumentländer visade en stark tillväxt på ekologiskt genom den djupaste krisen sedan depressionen.
I Sverige har vi också företag som sätter in ekologiskt i det långa perspektivet. Arla räknar med en dubblerad marknad för mejeriprodukter till år 2020 och Scan har tagit beslut om en långsiktig strategi för det ekologiska köttets plats i verksamheten. Det är klart intressant att ekologiskt, som har en så liten andel som några få procent, kan ha så stor betydelse att slakterijätten Scan erbjuder de ekologiska producenterna ett oemotståndligt treårskontrakt.

Marknaden är rättvis
Har man en produkt med ett starkt mervärde så har man en stark förhandlingsposition. Det är viktigt att ta lärdom av att man som producent faktiskt kan ta tag i taktpinnen, förhandla om sitt pris och bestämma sina egna förutsättningar. Något som KRAV-
grisproducenterna gjorde och därmed representerar de ett nytt sätt att bedriva jordbruksföretag i Sverige. Utvecklingen går mot att jordbrukaren är delaktig hela vägen. Kanske inte alltid i förädling men i profilering och försäljning av råvaran: från frö till limpa, från mylla till hylla. I detta nummer blottlägger Arla ett strategi- och tillväxtscenario där behovet är enormt av ekologisk spannmål och ekologiska proteingrödor. Bara under 2010 ökade Lantmännens försäljning av ekologiskt foder med 20 procent och bristen på ekologisk spannmål, både som foder och kvarnråvara är påtaglig redan idag.

Marknaden är rättvis. Inte för att den ger lika till alla, utan för att den gynnar den som är på hugget och möter kundens behov. Ekologiskt är en växande marknad, men naturligtvis finns det ett tak för volymen som räcker för att fylla behovet. Idag känns taket långt borta, men det är den som är på hugget och läser marknaden som försäkrar sig om att få göra affären. Det kan vara danskarna, eller det kan vara du.


Cecilia Ryegård
redaktör Ekoweb

2011-08-08