Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
Publicerad i Ekowebs tidning nr 1 2011 med utgivning 23 mars

Nyväckt intresse för ekologiskt hos Väderstad


När Ekoweb.nu träffar Bo Stark, delägare och marknadschef för Norden hos Väderstad-Verken, har han precis deltagit vid ett odlingsmöte för ekologiska jordbruksproducenter. Där har han diskuterat mekanisk ogräsbekämpning och de olika utrustningsalternativ som Väderstad kan erbjuda i kampen mot ekoodlarens värsta fiende, rotogräsen.

- Vi har upptäckt att ekologiska producenter är en mycket intressant kundgrupp. Det är en växande kundgrupp med dignitet, säger Bo Stark.

Ekologiskt når 20 procent
Bo Stark visar företagets kommande spetsar och skär till harvar och kultivatorer, som lanseras till odlingssäsongen.
- Jag tror att den ekologiska odlingen kommer att nå det politiska målet, 20 procent åkerareal inom några år och därför är det viktigt för oss att hänga med i den utvecklingen och ta fram maskiner för ekologisk odling, säger Bo Stark.

Men fram tills nyligen hade man inte reflekterat närmare över att det skulle kunna finnas en marknad för specialanpassade maskiner för ekologisk produktion. Men nu har intresset väckts och företaget arbetar för fullt med att sätta sig in i förutsättningarna.
- För oss har det kommit plötsligt, men det har varit lite för många som har frågat efter bra maskiner till ekologisk odling för att vi ska nonchalera frågan och tillräckligt många för att vi ska ta tag i saken, säger Bo Stark. Enligt honom kan man även ta lärdom av ekoproduktionen när man nytillverkar maskiner.

- Det konventionella jordbruket förändras med bland annat fler restriktioner för bekämpningsmedel. En utveckling som är tydlig i exempelvis Frankrike, och det ställer andra krav på jordbearbetning, säger Bo Stark.

Swift – vapnet mot rotogräsen
De nyheter som Väderstad lanserar till odlingssäsongen 2011 är spetsar och skär och en ny kultivator, Swift.
- Gåsfoten i sig är ingen innovation men den känns mycket angelägen för bekämpning av rotogräsen. Vi har tagit fram en gåsfot som kan monteras på NZ-harvarna. Den nya Swift-kultivatorn har tagits fram speciellt med ekoproducenterna i åtanke och kan användas med olika spetsalternativ, till exempel gåsfot, säger Bo Stark.
Swift har utprovats intensivt under 2010 och börjar tillverkas under maj och de första leveranserna når kunderna i juni. Redan är 100 maskiner sålda.

Kultivatorn har ett bearbetningsdjup ner till 15 centimeter. Den har kraftigt vibrerande pinnar för effektiv inblandning av växtrester och rotogräsbekämpning. Ytan efter SWIFT blir jämn och sådd kan ske omedelbart. Återpackningen är valbar, med eller utan vält, som enkelt kan kopplas på via ett kopplingsdrag.

Anpassar befintligt sortimnet
Några stora omkast i produktionen för att tillmötesgå ekoproducenterna är det dock inte frågan om:

- Vi arbetar med sådd, kombisådd och jordbearbetningsmaskiner. Vi kommer inte att satsa på att ta fram någon radhacka, myllningsaggregat, inte heller någon kombinationsmaskin typ System Cameleon. Det finns andra aktörer på maskinmarknaden som redan är bra där. För oss handlar det om att göra förändringar i vårt befintliga utbud av maskiner, så att de kan anpassas efter de behov som den ekologiska lantbrukaren har. Vi tillverkar volymmaskiner som också ger förträffligt resultat hos ekooodlaren, säger Bo Stark.

Tror du att det är möjligt med plöjningsfri odling inom ekologisk produktion?

- Jag tror att det går att få en plöjningsfri odling även inom ekoproduktionen. Det finns försök gjorda vid Ulltuna som tydligt visar på det. Hemligheten är upprepad mekanisk bearbetning, timing och en konkurrenskraftig gröda. Ekoodlaren bearbetar jorden mer och har fler överfarter.

Just det ökade antalet överfarter skulle väl kunna vara till nackdel för ekologisk odling ur miljösynpunkt?

- Bara att den ekologiska odlingen inte använder konstgödsel gör att man använder 53 procent mindre fossil energi än det konventionella jordbruket. Det räcker till ganska många extra överfarter. Räkna därtill även den fossila energiåtgången till att ta fram sprutmedel, avslutar Bo.

2011-06-27