Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Prognos 2020: Ekologiskt värt 18 miljarder


Det finns en stor potential att öka försäljningen av ekologiska livsmedel i detaljhandeln, som står för över 80 procent av all ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige. ICA och Axfood har en idag en låg ekoandel i sina butiker, cirka 2 procent, jämfört med Coop som har en eko-andel om nästan 10 procent.

Stort intresse för att öka omsättningen per hyllmeter
Inom detaljhandeln finns ett fortsatt starkt intresse för att öka omsättningen per butik och hyllmeter. Här ligger drivkraften för fortsatta försäljningsökningar i detaljhandeln. Detaljhandeln tjänar mer på att sälja dyrare varor såsom ekologiska produkter. Detta gör att butikernas intresse för att lyfta fram ekologiska produkter kommer att bestå över tiden.

Det är i slaget om butikshyllan framtiden
för ekologiskt avgörs.

De flesta butiker uppger att de har mindre marginaler på ekologiskt, men eftersom utgångspriset i de flesta fall är högre blir det ändå en betydligt högre förtjänst att sälja en ekologisk vara än en konventionell, och därmed mer attraktivt för butiken.

Enligt Organic Denmark, uppgår den ekologiska försäljningen till 7,4 procent av den totala livsmedelsförsäljningen 2010 i Danmark. I Sverige var denna andel 3,1 procent 2010. Organic Denmark har gjort en långsiktig bedömning att eko-andelen kan uppgå till 20 procent 2020.

Svenskarna gör som danskarna
Sverige och Danmark har liknande konsumtionsmönster. Det som händer i Danmark brukar hända i Sverige 5-10 år senare när det gäller försäljning av ekologiska livsmedel. Om man antar att Sverige 2020 har nått upp till samma ekoandel som Danmark har idag, innebär det ett försäljningsvärde för ekologiska livsmedel i Sverige på drygt 18 miljarder kronor räknat i dagens penningvärde.Det vill säga i snitt en ökning av den ekologiska marknaden på en miljard per år. I råvaruled innebär detta ett produktionsvärde av svenska ekologiska livsmedel på minst 4,5 miljarder kronor om export/import förhållandet ser likadant ut 2020, alltså mer en fördubbling på 10 år.

Text: Cecilia Ryegård
Bild: Coop

2011-08-20