Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

340 miljoner extra till Svenskt jordbruk från ekomjölken


Under 2010 ökade den svenska ekologiska mjölkinvägningen med 14 procent, enligt Svensk Mjölk. Totalt vägdes 260 miljoner kilo ekologisk mjölkråvara in till landets mejerier under förra året. Andelen ökar med nästan två procentenheter till 9,3 procent av den totala mjölkinvägningen i landet. Andelen ökar inte enbart på grund av fler ekologiska mjölkkor, utan även på grund av att den konventionella mjölkproduktionen minskade med 2,4 procent under samma period. Antalet ekologiska mjölkgårdar ökade med 75 stycken från januari till december och vid utgången av 2010 fanns det 587 ekologiska mjölkproducenter i Sverige och 38 000 KRAV-godkända mjölkkor.

Ekologisk mjölkinvägning 2001-2010

 

Räknar man på ett genomsnittligt KRAV-tillägg på 1,30 kr/kg så motsvarade detta cirka 340 miljoner kronor som återförs till svenskt jordbruk i form av merbetalning till KRAV-mjölkproducenterna.

Många mjölkproducenter har ställt om till ekologisk produktion under 2009 och 2010 och är klara med sin karens under 2011. Ökningstakten bedöms ändå minska något under 2011. Ekowebs prognos är att invägningen kommer att öka med cirka 10-11 procent under året.
Under 2010 användes så gott som all ekologisk mjölk till ekologiska produkter. Årets sista månad fanns det dock ett överskott av mjölkråvara hos Arla. Ett överskott som man tar med sig in i 2011.

Den ökade tillgången på råvara ger mejerierna större möjligheter till produktutveckling inom mejerisortimentet, något som inte varit möjligt under flera år då tillgången på råvara varit otillräcklig.

Mejeriprodukter står för en tredjedel av ekoförsäljningen i detaljhandeln.
Inom storhushåll är andelen ännu större. Den ekologiska försäljningen av mejeriprodukter ökade med 4,5 procent 2010, enligt AC Nielsen.

2011-08-27