Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vadsbo mjölk ur karens: 28 ton KRAV-mjölk per dag


Lars Svensson, vd Vadsbo Mjölk.

Sedan den 1 oktober 2010 befinner sig Vadsbo Mjölk i KRAV-karens. Företaget blir ett av de största med ekologisk mjölkproduktion i norra Europa. Den 1 april börjar man leverera KRAV-godkänd mjölk.

- Ägarna har jobbat med ekologisk spannmålsodling i moderbolaget Vadsbo Växtodling i över ett decennium och det här var det naturliga steget att ta för att ytterligare förädla råvaran, säger Lars Svensson som är vd på Vadsbo Mjölk.

Lönsammaste produktionen
I starten handlar det om mjölk från 950 kor, men när besättningen är fullt uppbyggd kommer 1 100 mjölkande kor att leverera mellan 25 och 28 ton ekologisk mjölk per dag. Det betyder att Vadsbo Mjölk på egen hand kommer att öka den svenska ekologiska mjölkinvägningen med cirka 3 procent. Mottagare av mjölken är Arla.
- Vi är inga idealister. Vi är ett företag och vi gör bedömningen att KRAV-produktionen kommer att vara mer lönsam. Miljöanpassningen får man på köpet, säger Lars Svensson.

Investerar 70 miljoner
Satsningen betyder en investering på 70 miljoner kronor, varav 50 miljoner i byggnader.
Kostnaden per mjölkplats är cirka  45 000 kr. I tre års tid har det hamrats och spikats på anläggningen utanför Mariestad och helt färdig beräknas den vara hösten 2011.
- Innan spaden sattes i marken genomfördes en omfattande förstudie under nästan två års tid. En stor del ägnades åt hur besättningen skulle byggas upp. Att få fram en så här stor ekologisk besättning har varit svårt och tagit mycket tid. Vi började köpa kalvar redan 2007, säger Lars Svensson.

Stordriftsfördelar
Betesdriften har hittills fungerat bra, även om den är arbetskrävande. Korna flyttas mellan betena längs en två kilometer lång drivväg med 28 anslutande fållor.
Besättningen hålls i grupperingar om 160 djur per grupp. Mjölkningen sker i karusell med en kapacitet på 300 kor i timmen.
- Stordriftsfördelarna är att vi kan bygga billigare per koplats och samtidigt får en bättre djurmiljö med mindre beläggning per yta. Vi får en rationell, effektiv produktion, kan använda den senaste tekniken, göra bättre affärer och få en högre beläggning på maskinparken. Riskerna blir också mindre genom att vi sprider dem på flera ägare. Nackdelen med en så stor besättning är framför allt smittrycket. Risken för smitta ökar med kvadraten, avslutar Lars.

Text & bild: Cecilia Ryegård

2011-04-01