Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Geråsen blir KRAV-gård: Omställning dubblerar vinsten


Erik Pålsson blir KRAV-mjölkproducent

Gården Geråsen utanför Örebro i Hallsbergs kommun drivs nu av tredje generationen Pålsson. I samband med generationsskiftet beslöt övertagaren Erik Pålsson att produktionsinriktningen skulle skiftas från konventionell- till KRAV-godkänd mjölkproduktion. Gården omfattar 90 hektar åker, 40 hektar beten och besättningen består av 60 mjölkkor.

- För mig är omställningen till KRAV-produktion ett sätt att utveckla företaget. I min affärsplan ligger att jag ska optimera verksamheten så långt det är möjligt med befintliga byggnader och det gör jag genom en omläggning. Att KRAV-produktionen kanske inte optimerar växtodlingen ser jag inte som något problem eftersom min inriktning är mjölkproduktionen, säger Erik.

Dubblerad vinst
I den omläggningsplan som Hushållningssällskapet gjorde för Geråsen så framgår det tydligt att en omläggning kommer att bli ekonomiskt gynnsam, även när man räknat med minusposter så som produktionsminskning och eventuellt lägre KRAV-tillägg.

- Siffrorna talar sitt tydliga språk. Gårdens finansiella överskott kommer mer än dubbleras per år, lågt räknat, säger Erik.
Erik kommer under karensen att få ta del av Arlas stimuleringsprogram, som man tagit fram för att öka den ekologiska produktionen.

- Arla har gjort det gynnsamt att ställa om och jag är en av de sista som kommer med i den här vändan av deras rekryteringsprogram. Jag får 1,30 extra för mjölken även under de sex månaderna som verksamheten är i karens.

Det var inte det viktigaste underlaget för beslutet, men det hjälpte till, säger Erik Pålsson.

Hellre mervärde än bulk
Största förändringen på Geråsen blir att det kommer att bli betydligt mindre spannmålsodling, till förmån för vall.
- Jag ser på mjölkproduktionen på två sätt; Antingen levererar man bulk, eller så levererar man mjölk med ett mervärde. Det är det sistnämnda jag vill hålla på med och däri ligger min konkurrenskraft. Det känns bra att konsumenten är villig att lägga en extra slant på min mjölk. Det är också stimulerande att producera efterfrågade produkter. Min yttersta utgångspunkt är att konsumenterna vill ha det här och jag kan producera det, avslutar Erik.

Text & bild Cecilia Ryegård

2011-08-01