Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Framtidsscenario: Sverige tar fram råvaran, Danmark förädlar


Danmark satsar hårt på sin ekologiska produktion, både för att försörja den växande inhemska marknaden och för att förse allt fler ekokonsumenter runt om i världen med produkter och Danmark får en allt viktigare roll som exportland av ekologiska livsmedel. På sikt kan det dock bli problem med att få fram råvaror. Den danska ekoarealen behöver öka med 18 000 hektar per år för att tillgodose kommande behov.

Klaus Bentzen, exportchef Organic Denmark ser Sverige som både en intressant råvaruproducent och som samarbetspartner för framtida gemensamma exportsatsningar.

- Sverige har bra konkurrensfördelar med billig åkermark och generellt goda förutsättningar för ekologisk råvaruproduktion. Som företagsledare kan man inte diskutera gränser. Man måste fråga sig var råvaran, produktionen och konsumenten finns. Av vår export är 90 procent förädlade produkter och 10 procent bulkråvara. I Sverige är förhållandet det omvända. Jag kan se en utveckling där vi köper in svensk råvara, förädlar den och säljer den vidare eller tillbaka till Sverige, säger Klaus Bentzen.

2011-07-07