Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska förväntningar på svensk ekomarknad


Tidigt identifierade danska aktörer den svenska ekomarknaden som en intressant framtida spelplan. Under flera år har man förberett en storskalig ekoexport till Sverige, men valutautvecklingen satte käppar i hjulet. Under den period när den svenska kronan varit låg, har danskarna istället satsat på att utveckla sin ekologiska export mot främst Tyskland, Storbritannien och andra EU-länder med euro som valuta. Nu har Sverige har åter blivit en marknad med potential för danska företag.

- Det har inte varit intressant för oss att exportera till Sverige under en längre period, men nu har våra varor blivit 30 till 40 procent billigare till följd av att den svenska kronan stärkts. Vi har stora förväntningar på den svenska marknaden. Hos ICA finns till exempel en helt enorm potential för ekologiska produkter, säger Klaus Bentzen, exportchef hos Organic Denmark.

2011-05-17