Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark satsar på Sverigemarknaden


KLaus Bentzen, exportchef
Organic Denmark.

Klaus Bentzen har en unik arbetsroll. Han är exportchef hos Organic Denmark för att främja utrikeshandeln med ekologiska livsmedel. Ingenstans i världen finns ett liknande upplägg och det visar på danskarnas framsynthet när det gäller exporten av ekologiska livsmedel.

- Min roll är att ta till vara danska intressen på den internationella ekomarknaden. Vi får enormt mycket förfrågningar av utländska företag som vill köpa produkter från Danmark. Vi har en position där vi kan välja våra samarbetspartners som mogen frukt, säger Klaus Bentzen.

Stora förväntningar
Tidigt identifierades den svenska marknaden som en intressant framtida spelplan. Under flera år har man förberett en storskalig ekoexport till Sverige, men valutautvecklingen satte käppar i hjulet. Under den period när den svenska kronan varit låg, har danskarna istället satsat på att utveckla sin ekologiska export mot främst Tyskland, Storbritannien och andra EU-länder med euro som valuta. Nu har Sverige har åter blivit en potentiell marknad för danska företag.
- Det har inte varit intressant för oss att exportera till Sverige under en längre period, men nu har våra varor blivit 30 till 40 procent billigare till följd av att den svenska kronan stärkts. Vi har stora förväntningar på den svenska marknaden. Hos ICA finns till exempel en helt enorm potential för ekologiska produkter, säger Klaus Bentzen.

Råvaruproduktion i Sverige
Klaus Bentzen ser Sverige som både en intressant råvaruproducent och som samarbetspartner för framtida gemensamma exportsatsningar. Sverige har bra konkurrensfördelar med billig åkermark och generellt goda förutsättningar för ekologisk råvaruproduktion.
- Som företagsledare kan man inte diskutera gränser. Man måste fråga sig var råvaran, produktionen och konsumenten finns. Av vår export är 90 procent förädlade produkter och 10 procent bulkråvara.
I Sverige är förhållandet det omvända. Jag kan se en utveckling där vi köper in svensk råvara, förädlar den och säljer den vidare eller tillbaka till Sverige, säger Klaus Bentzen.
- För att kunna samarbeta med Sverige om gemensamma framtida exportsatsningar på ekologiska livsmedel, så måste det finnas en tydlig diskussionspartner(Läs: ekologisk exportchef) som ansvarar för exporten. Det måste också finnas ordentliga finansiella resurser för att kunna arbeta tillsammans. Detta saknas idag, säger Klaus Bentzen.

1 krona ger 25 tillbaka
Organic Denmarks arbete finansieras till 70 procent av EU-medel och statliga medel, resten finansieras genom uppdrag från förädlingsindustrin och medlemsavgifter.
- Vi är 30 personer vars uppgift är att få ut de danska företagens ekologiska produkter i handeln och på exportmarknaden. Vi har alla utbildning inom ekonomi och en bakgrund inom detaljhandeln. Vi skapar en kontaktyta mellan producenten och handeln och vi lägger även press på detaljhandeln. Vi exporterar för cirka 1 miljard danska kronor och vår verksamhet kostar cirka 40 miljoner danska kronor per år, säger Klaus Bentzen.

Text och bild: Cecilia Ryegård

2011-06-07