Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny ekostrategi från danska regeringen


Danmarks jordbruksminister Henrik Høegh presenterade nyligen den danska regeringens alldeles färska strategi för den ekologiska jordbruksproduktionen. Ett av huvudmålen i strategin är att den danska ekoarealen ska fördubblas till år 2020. Strategin omfattar 18 punkter för att nå målen, bland annat hur Danmark ska säkra sin konkurrenskraft, förenkla omläggning och öka exportmöjligheterna.

- Vi har särskilt identifierat tre satsningsområden: utveckling av ny teknologi, sortutveckling samt odling av frukt och bär, säger ministern.

I strategin konstaterar man att även om efterfrågan fram tills nu vuxit för varje år och intresset bland konsumenterna är stort, bör man också säkra en fortsatt stigande konsumtion av ekologiska livsmedel. Ett sätt att öka efterfrågan på hemmamarknaden är att sätta upp ett mål för de offentliga inköpen. Ett sådant saknas idag, även om man på eget initiativ kommit långt i till exempel Köpenhamn.

- Det pågår diskussioner om ett mål för dansk offentlig sektor om en ekologisk inköpsandel på 30 procent, säger Henrik Høegh.
Inom ramen för strategin avsätter den danska regeringen bland annat 30 miljoner kronor årligen för investeringsstöd till ekologiska jordbruksproducenter, samt pengar för att ta fram en exportstrategi.

2011-05-16