Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dansk ekoareal ska fördubblas till år 2020


Den danska ekokonsumtionen förväntas fördubblas fram till år 2020. Det betyder att den ekologiska arealen också måste dubbleras. Det innebär i sin tur att ekoarealen måste öka med i genomsnitt 18 000 hektar om året. Nyligen presenterade den danska regeringen en ny strategi för den ekologiska produktionen, som omfattar 18 punkter för att nå målen. Punkterna omfattar bland annat hur Danmark ska säkra sin konkurrenskraft, förenkla omläggning och öka exportmöjligheterna.

- Danmark är världsbäst när det gäller konsumtion av ekologiska livsmedel och försäljningen ökar stadigt. Vi har idag en eko-andel på över 7 procent och vi tror den kan fördubblas på 10 år. En stor del av ökningen kommer från importerade livsmedel eftersom jordbruket inte ställt om i samma takt som efterfrågan ökat. Därför ska den mer än fördubblas till år 2020. Det är ett marknadsbaserat mål, säger Danmarks jordbruksminister Henrik Høegh.

2011-05-13