Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ny forskning om ekosoja

Efter tre års fältförsök med odling av ekologisk soja i Danmark, vid Aarhus Universitet, visar det sig att det finns goda förutsättningar för storskalig ekologisk sojaodling i Danmark.

- Vi ser ett växande intresse bland de ekologiska odlarna för att odla ekologisk soja, särskilt för djurfoder, säger Jens Petersen som är forskaren bakom försöken vid Aarhus Univeritet.
Vid fältförsöken har man kunnat dra några slutsatser när det gäller odling av ekologisk sojaböna i det danska klimatet:

  • 50 cm radavstånd för att förenkla ogräsbekämpning genom radhackning och skörd.
  • Antalet plantor per m2 bör uppgå till minst 25-35 stycken, men optimalt är 70 stycken för att konkurrera ut ogräsen.
  • För att fröet ska gro snabbt bör marktemperaturen ha uppnått minst 10 grader. *Optimalt sådjup är 4 cm, eftersom fröet är förhållandevis stort och i behov av mycket fukt för att gro.
  • Om målsättningen är att producera soja för humankonsumtion bör man i sortvalet prioritera ljusa bönor.

  Hela rapporten ”Dansk, økologisk dyrkning af sojabønner til fødevare- og foderformål – resultater 2010” kan laddas ner på Ekowebs hemsida eller här>>

2011-05-05