Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svensk ekoförsäljning värd 18 miljarder år 2020

Ekoweb gör en långtidsprognos för den ekologiska försäljningen fram till år 2020. Ekoweb gör bedömningen att den ekologiska livsmedelshandeln kommer att öka med cirka 1 miljarder kronor per år från 2010 års värde på 8 miljarder kronor till år 2020. Det betyder att den ekologiska livsmedelsförsäljningen kommer att vara värd cirka 18 miljarder kronor år 2020.

Detaljhandeln står för över 80 procent av all ekologisk livsmedelsförsäljning i Sverige och det är här den främsta ökningen kommer att ske. Troligen främst hos ICA och Axfood, som idag har en låg ekoandel i sina butiker, cirka 2 procent, jämfört med Coop som har en eko-andel om nästan 10 procent.

Inom detaljhandeln finns ett fortsatt starkt intresse för att öka omsättningen per butik och hyllmeter.  Detaljhandeln tjänar mer på att sälja dyrare varor såsom ekologiska produkter. Detta gör att butikernas intresse för att lyfta fram ekologiska produkter kommer att bestå över tiden.

Sverige och Danmark har liknande konsumtionsmönster. Om man antar att Sverige 2020 har nått upp till samma ekoandel som Danmark har idag, 7,1 procent enligt Organic Denmark, så innebär det ett försäljningsvärde för ekologiska livsmedel i Sverige på drygt 18 miljarder kronor räknat i dagens penningvärde. I råvaruled innebär detta ett produktionsvärde av svenska ekologiska livsmedel på minst 4,5 miljarder kronor om export/import förhållandet ser likadant ut 2020, alltså mer än en fördubbling på 10 år.

2011-06-22