Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Henrik Høegh presenterar
den nya ekostrateg

Danska ministern presenterade ny ekostrategi


Danmarks jordbruksminister Henrik Høegh presenterar nu den danska regeringens alldeles färska strategi för den ekologiska jordbruksproduktionen.

- Danmark är världsbäst när det gäller konsumtion av ekologiska livsmedel och försäljningen ökar stadigt. Vi har idag en eko-andel på över 7 procent av livsmedelskonsumtionen och vi tror den kan fördubblas på 10 år. En stor del av ökningen kommer från importerade livsmedel eftersom jordbruket inte ställt om i samma takt som efterfrågan ökat. Därför ska den mer än fördubblas till år 2020. Det är ett marknadsbaserat mål, säger Danmarks jordbruksminister Henrik Høegh.

Det betyder att den ekologiska arealen måste öka med i genomsnitt 18 000 hektar om året. Den nya strategin omfattar 18 punkter för att nå målen, bland annat hur Danmark ska säkra sin konkurrenskraft, förenkla omläggning och öka exportmöjligheterna.

- Vi har särskilt identifierat tre satsningsområden: utveckling av ny teknologi, sortutveckling samt odling av frukt och bär, säger ministern.

I strategin konstaterar man att även om efterfrågan fram tills nu vuxit för varje år och intresset bland konsumenterna är stort, bör man också säkra en fortsatt stigande konsumtion av ekologiska livsmedel. Ett sätt att öka efterfrågan på hemmamarknaden är att sätta upp ett mål för de offentliga inköpen. Ett sådant saknas idag, även om man på eget initiativ kommit långt i till exempel Köpenhamn.

- Det pågår diskussioner om ett mål för dansk offentlig sektor om en ekologisk inköpsandel på 30 procent, säger Henrik Høegh.

Inom ramen för strategin avsätter den danska regeringen bland annat 30 miljoner kronor årligen för investeringsstöd till ekologiska jordbruksproducenter, samt pengar för att ta fram en export-
strategi.

Text & bild Cecilia Ryegård

2011-05-17