Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Läget inför odlingssäsongen 2011

Det råder ingen tvekan om att det är ett stort sug efter ekologisk spannmål i Sverige, från norr till söder. Det gäller både kvarn- och foderspannmål.

Anneke Svantesson

Lantmännen: ”Låt vårvete och korn ersätta utvintrad gröda”

Ännu är det för tidigt att säga hur grödorna klarat sig under den stränga vintern, men ett tydligt råd finns från Lantmännen vid ersättning av utvintrad gröda.
- Om vi får problem med utvintrade KRAV-grödor så bör dessa ersättas med vårvete och korn i största möjliga grad. Havre är också bra att odla, men man ska tänka på att ha bra proportion och inte överdriva havreodlingen. Vi är också alltid intresserade av ärt, åkerböna och raps, när växtföljden tillåter, säger Anneke Svantesson som är ansvarig för Lantmännens handel med ekospannmål.
Lantmännen kan nu erbjuda terminspriser för KRAV-skörd 2011 för höstvete, vårvete, grynhavre, havre och korn. Terminspriserna ändras fortlöpande beroende av Matif vete, och valutan. Den ekologiska premien kan också komma att justeras. Senare i vår kommer terminspriser även för KRAV-raps och åkerböna för skörd 2011.
- Hittills i år har många ekologiska odlare valt att säkra sitt pris för kommande skörd. Ekomarknaden ser bra ut men för att kunna göra de bästa affärerna är vi beroende av att veta vilka volymer vi har att röra oss med. Det har vi kollektiv nytta av på sikt,
säger Anneke Svantesson som är ansvarig för Lantmännens handel med ekologisk spannmål.

Fredrik Blad

Vara Lagerhus: ”Stor efterfrågan på kvalitet och foder”

Vara Lagerhus kan ta emot ekologisk spannmål i eller efter skörd från producenter i hela västra Sverige, efterårsaffärer kan genomföras på de flesta håll i landet.
- Vi räknar med god efterfrågan på ekologisk spannmål. Det är riktigt stort tryck på fodersidan. För att ha störst chanser till goda affärer ska man satsa på grynhavre Kerstin, eller maltkorn Tipple, som även kan säljas som foder, säger Fredrik Blad, som är vd på Varaslättens Lagerhus.
Ett annat råd till ekoproducenterna är att gödsla ordentligt.
- Har man inte tillgång till stallgödsel bör man räkna på en ordentlig giva av andra godkända ekologiska gödningsmedel. Myllning i samband med sådd är optimalt vid ekoodling för att ge grödan ordentlig fart och konkurrera ut ogräsen, säger Fredrik Blad.

Hallands Frökontor: ”Viktigt med vårgödslingen”
Hos Halland Frökontor söker man fler ekologiska spannmålsproducenter.
- Vi har sett en gradvis ökande efterfrågan under en längre period och vi är i behov av fler ekoproducenter. Vi hoppas på fortsatt stigande efterfrågan eftersom vi bland annat själva lanserar nya ekologiska mjölprodukter inom Berte Qvarns sortiment. Vi hoppas också på en renässans för dinkeln, som har hamnat lite i skymundan, säger Arvid Thunemar, som är spannmålsansvarig hos Hallands Frökontor.
En rekommendation är att vara noga med gödslingen.
- Vi har problem med sjunkande proteinhalter i det ekologiska höstvetet, så vårgödslingen är oerhört viktig, säger Arvid Thunemar.

Text : Cecilia Ryegård

2011-03-23