Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sjunkande priser på KRAV-ägg


Med en månad kvar till äggens högtid nummer ett, påsken, så har äggbranschen drabbats av överskott, ett överskott som även uppstått på KRAV-ägg. Överskottet leder till att priset till KRAV-producenterna sjunkit mellan cirka 2 till 3 kronor per kilo. Överskotet har uppkommit i och med att flera nya anläggningar byggts upp och tagits i bruk och KRAV-äggproduktionen har ökat mer än konsumtionen. Svenska Lantägg och Stärnäggsgruppen dominerar försäljningen av KRAV-ägg i Sverige.

- Vi har planer på export av KRAV-ägg och tittar även på andra alternativ för att hantera överskottet, säger Erik Magnusson hos Svenska Lantägg.

- Under flera år har vi haft ett stort underskott på ekologiska ägg. Vi har en fortsatt tillväxt i konsumtionen, men produktionen har ökat några procent mer än konsumtionen och därför har vi den här situationen nu. Vi tittar på alla avsättningsmöjligheter, även export. Troligen hittar man en balanssituation i början av 2012, säger Håkan Burlin, VD Stjärnäggsgruppen.

2011-03-30