Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologiska Lantbrukarna får ny ordförande -sammandrag från stämman


Den 12 och 13 mars genomförs Ekologiska Lantbrukarnas stämma på Flämslätts kursgård utanför Skara. Cirka 200 deltagare besökte stämman och de kringarrangemang som anordnades i anslutning till den. Bland annat höll Föreningen för ekologiska fjäderfä årsmöte och de ekologiska grisproducenterna hade möte med Scan. Föreningen Ekokött höll sitt sista årsmöte. Föreningen upplöses eftersom de primära målen uppfyllts.

Lördagen vigdes åt en temadag med överskriften ”Nya möjligheter i lantbruket” för såväl medlemmar som andra intresserade. Under förmiddagen genomfördes ett gemensamt program med olika ämnen: Jordbrukets klimatpåverkan (Anders Karlborg, KRAV), radhackningens möjligheter och svårigheter (Per Ståhl, Hushållningssällskapet) och utvecklingen för den ekologiska livsmedelsförsäljningen (Cecilia Ryegård, Ekoweb).

Under lördagens eftermiddag kan man välja bland parallella program med tema mjölk/nöt, gris, fjäderfä, växtodling/trädgård, där inriktningen spannmålsodling/pollinerare och predatorer, drog flest intresserade. Lördagen avslutades med gemensamma festligheter.

Under söndagen genomfördes själva stämman och det blev några förändringar i styrelsen. Till ny ordförande utsåga Carl-Erik Ehrenkrona, efter att ”ArlaElin” Elin Rydström avböjt omval. Avböjde omval gjorde även Henrik Sävenek och han ersätts av Anders Lunneryd.

- Det har varit faktaspäckade dagar med konstruktiva diskussioner och bra föreläsare. Frågor som uppmärksammats mycket är det nya regelverket och klimatfrågan. Det har varit positiva tongångar och signalerna är att många förädlingsföretag nu satsar med ett långsiktigt perspektiv på ekologiskt, säger Maria Dirke, som är verksamhetsansvarig hos Ekologiska Lantbrukarna.

Ekologiska Lantbrukarna har cirka 1 500 medlemar och har haft ett sjunkande medlemsantal den senaste tiden.

- Vi driver de ekologiska lantbrukarnas frågor i Sverige och har gjort det framgångsrikt på många områden. Det arbete vi gör gynnar många fler än våra medlemmar. Vi ska arbeta för att öka medlemsantalet, säger Maria Dirke.

2011-03-15