Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-godkänd åkermark plus karens 2010


Den totala KRAV-certifierade marken ligger kvar på samma nivå som året innan och uppgår till 317 000 hektar. Den godkända marken ökade till 268 000 hektar och mark i karens minskade till 49 500 hektar.

Ungefär 80 procent av den KRAV-godkända marken utgörs av åkermark, vilket är i nivå med 2009. Mest åkermark finns på djurgårdar eftersom merparten av det som odlas är foder till djuren. KRAV-certifierad betesmark utgjorde totalt 66 800 hektar, vilket var i nivå med 2009.

För att mark ska kunna KRAV-godkännas måste den ligga i karens under två-tre år. Även under denna tid är marken certifierad.

(källa: KRAV)

2011-03-03