Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad invägning av svensk ekologisk mjölk 2011


Under de 2010 så ökade den svenska ekologiska mjölkinvägningen med drygt 13 procent, enligt Svensk mjölk. Produktionsökningstakten  bedöms minskar något under 2011 till cirka 10 procent, enligt Ekoweb.

Andelen ekologisk mjölk av den totala mjölkinvägningen är nu uppe i 9 procent. Om utvecklingen följer Ekoweb´s prognos betyder det att den ekologiska andelen ökar till cirka 11 procent under 2011. Många mjölkproducenter har ställt om till ekologisk produktion under 2009 och 2010 och är klara med sin karens under 2011. Just nu finns ett visst överskott av ekologisk mjölkråvara i landet.

Den ökade tillgången på råvara ger mejerierna större möjligheter till ökad produktutveckling inom mejerisortimentet, något som inte varit möjligt under flera år då tillgången på råvara varit bristfällig.

- Vi ser det som en möjlighet att kunna erbjuda större volymer, utveckla det ekologiska sortimentet och få chans att arbeta mer offensivt med den ekologiska försäljningen, säger Arlas koncerndirektör Hans-Åke Hammarström.

Mejeriprodukter utgör cirka en tredjedel av försäljningen av ekologiska varor i detaljhandeln, till storhushåll ännu mer.

2011-07-06