Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

 

Ägg: 17 procent av konsumtionsäggen i handeln är ekologiska


Ägg är kanske det livsmedel som har högst andel ekologiskt. Volymandelen uppgick till 13 procent under 2010. I värde är andelen betydligt högre eftersom ekoägget inte sällan är upp till dubbelt så dyrt som det konventionella ägget. I detaljhandeln så är värdeandelen 17,4 procent av den totala äggförsäljningen. Värdeandelen är oförändrad mot 2009. Vilket betyder att ingen försäljningsökning i värde skett under 2010. Däremot så har en större volym ekologiska ägg sålts. Att värdet inte ökat beror på att priset i butik sjunkit något. Eftersom underskottet av ekoägg nu är borta så har butikerna gjort prisaktiviteter på ägg, vilket inte hänt på flera år. Hos Coop är mellan 20 och 25 procent av alla ägg som säljs ekologiska.

Jan-Olof Bohlin

Just nu finns det ett överskott av ekologiska ägg i landet, sedan flera producenter blivit klara med sin omställning och börjat leverera under 2011. Försäljningen fortsätter att öka, men inte i samma takt som tillförseln. För att komma till rätta med problemet diskuterar de större packerierna bland annat eventuelle export.

- Av vår totala äggförsäljning står ekoäggen för cirka 15 procent. Jag tror att toppen är nådd och att den ekologiska äggförsäljningen bara växer marginellt nu. Vi vill inte stå med ett överskott av ekoägg som vi tvingas sälja billigt på den konventionella marknaden, säger Jan-Olof Bohlin, marknadschef på Lantägg, som är leverantör av cirka hälften av KRAV-äggen på den svenska marknaden.

År 2005 hade ekoäggen en marknadsandel på 10 procent av den totala äggförsäljningen. I snitt har ekoäggen tagit marknadsandelar om 1 procent per år, de senaste fem åren av den totala försäljningen, en ökning med i snitt 7-10 procent per år i försäljningsvärde. De flesta ägg säljs som konsumtionsägg i detaljhandeln, medan en liten andel säljs till förädlingsindustrin, där de företrädelsevis används i pannkakstillverkning av till exempel Semper.

- Ekologiska ägg går fortsatt bra, men tillväxttakten sjunker i landet under 2011 och de fantastiska ökningar vi sett nu under några år och med ett konstant underskott, är i alla fall tillfälligtvis förbi. Det är en avmattning i prisbilden och en avmattning i tillväxten. Den ekologiska andelen kan nog öka lite till, från de här 17 procenten. Vi kan nog sälja lite mer till förädlingsindustrin också. Men vi uppmanar inte fler att ställa om nu till ekoäggsproduktion, många har ställt om och vi kan stå inför en överetablering. Foderpriserna ökade under 2010 och den effekten ser vi först ute i butikerna under 2011 och det återstår att se hur konsumenterna reagerar inför den, säger Håkan Burlin som är vd för Stjärnäggsgruppen, som har en marknadsandel om cirka 40 procent på ekologiska ägg.

Ekoweb gör bedömningen att ekoägg kommer att fortsätta att ta marknadsandelar under 2011 till att omfatta cirka18 procent av den totala äggförsäljningen.

2011-06-15