Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Prognos för den ekologiska försäljningen 2011: marknaden ökar 10-12 procent


Ekoweb gör bedömningen att den ekologiska livsmedelsförsäljningen kommer att fortsätta öka med cirka 1 miljard kronor under 2011. Det betyder att vid årets slut så kommer ekomarknaden att passerar ett värde på 9 miljarder kronor, vilket skulle ge en ökning med cirka 10 till 12 procent.

Enligt Ekoweb:s bedömning så kommer detaljhandeln att fortsätta öka med mellan cirka 5 och 12 procent. Den aktör som kommer att utmärka sig med en större ökning är Systembolaget, som troligen kommer att fortsätta öka ekoförsäljningen med mellan 20 och 40 procent under 2011. Offentlig marknad och restaurang/hotell kommer att ligga kvar med en låg tvåsiffrig ökningstakt.

2011-04-15