Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nils Berntsson är inköps-
direktör hos Server

Servera ökade 28 procent på ekologiskt 2010

Servera för nästan hälften av försäljningen av ekologiska livsmedel till storhushållskunderna.
- Vi har haft en fantastisk utveckling för ekologiska livsmedel under senare år, inte minst under 2010, då försäljningen ökade med 28 procent, säger Nils Berntsson som är inköpsdirektör hos Servera.Servera är den största leverantören av livsmedel till storkök i Sverige. Totalt så har Servera cirka 30 procent av försäljningen till offentlig sektor, restaurang/hotell, andelen är ännu högre när om man mäter enbart ekologiska livsmedel. Då står Servera för nästan hälften av försäljningen av ekologiska livsmedel till storhushållskunderna. Servera arbetade tidigt aktivt med ekologiska livsmedel.

- Ibland har det varit tungt, i början var vi lite före vår tid med vår satsning på ekologiskt. Men nu är det annorlunda. Vi har haft en fantastisk utveckling för ekologiska livsmedel under senare år, inte minst under 2010, då försäljningen ökade med 28 procent, säger Nils Berntsson som är inköpsdirektör hos Servera.

- Ökningen är ganska jämn över hela sortimentet, men mejeriprodukter går extra bra, så bra att mejerierna har svårt att leverera, säger Nils Berntsson. Den ekologiska andelen är nu uppe i 6,4 procent hos Servera, det kan jämföras med 2009 då andelen var 5 procent. Nils Berntsson beräknar nu att den ekologiska livsmedelsförsäljningen hos Servera omsätter cirka 0,5 miljarder kronor.

2011-05-10