Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Offentliga marknad: missar ekomålen 2010


Ekoweb har fått hjälp med en uppskattning när det gäller siffrorna för offentlig sektors inköp av ekologiska livsmedel under 2010 av Ekomatcentrum. Under 2010 såldes det ekologiska livsmedel för sammanlagt cirka 1,0 miljarder kronor till den offentliga marknaden (Källa: Ekoweb, EkoMatCentrum).

Andelen ekologiska livsmedel för kommun och landsting uppgick till cirka 12 procent 2010. Målet för den offentliga sektorns konsumtion av ekologiska livsmedel var uppsatt till en nationell nivå på 25 procent när år 2010 löpt ut efter beslut i Sveriges riksdag 2007. När tidsperioden löpt ut kan det konstateras att alla kommuner och landsting inte varit eniga med riksdagens beslut. Vissa kommuner har helt tagit bort inslaget av ekologisk mat i de offentliga köken.

Enligt EkoMatCentrum har antalet kommuner som spenderar 0 kronor på ekologiska livsmedel sjunkit från 50 till cirka 30 stycken 2010. När 2010 avslutats var det knappt 20 kommuner som har passerat 25 procents gränsen och därmed klarade det uppsatta målet och 272 kommuner missade följaktligen målet. När årsskiftet passerats kan det konstateras att konsumtionsmålet uppnåtts till mindre än hälften.

2011-06-01